เชียงใหม่-เชียงราย 2วัน 1คืน (เส้นทางฝาง) 

ส้นเชียงใหม่-ฝาง ชมถ้ำเชียงดาว-บ้านไม้หอมมูลค่า 200 ล้านบาท - วัดพระธาตุท่าตอน- สวนส้มธนาธร - ไร่ชาดอยแม่สลอง - ดอยตุง - ตลาดแม่สาย - สามเหลี่ยมทองคำ - วัดร่องขุ่น - เชียงใหม่

ราคา 1,800 บาท ต่อวันไม่รวมน้ำมัน

โปรแกรมอาจจะเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมขึ้นอยู่กับสภาพอากาศแต่ยังมากล้นด้วยบริการ