เชียงใหม่-เชียงราย 2 วัน 1 คืน (เส้นดอยสะเก็ด)

เส้นทาง เชียงใหม่-ดอยสะเก็ด แวะชมน้ำพุร้อนแม่ขะจาน - วัดร่องขุ่น –พระตำหนักดอยตุง –ตลาดชายแดนแม่สาย-สามเหลี่ยมทองคำ

ราคา 1,800 บาท ต่อวันไม่รวมน้ำมัน

โปรแกรมอาจจะเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมขึ้นอยู่กับสภาพอากาศแต่ยังมากล้นด้วยบริการ