โปรแกรมดอยอ่างขาง 2 วัน 1 คืน

ชมโครงการหลวงดอกไม้นานาพันธุ์ (ชากุระเมืองไทย หรือ พญาเสือโคร่ง) ตามฤดูกาล –ชมไร่สตรอเบอรี่-และฐานทัพนอแล สามารถมองเห็นฐานทัพพม่า และชมทิวทัศน์จุดชมวิวดอยอ่างขาง

ราคา 1,800 บาท ต่อวันไม่รวมน้ำมัน

โปรแกรมอาจจะเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมขึ้นอยู่กับสภาพอากาศแต่ยังมากล้นด้วยบริการ