โปรแกรมเที่ยวแม่ริม 1 วัน

โปรแกรมปางช้าง-สวนกล้วยไม้-ฟาร์มงู(รวมน้ำมัน )

ปางช้างแม่สา-ม่อนแจ่ม-สวนสตรอเบอรี่-โรงเรียนลิง-สนามรถแข่งโคคลัช-สวนกล้วยไม้-ฟาร์มงู (สตรอเบอรี่มีตามฤดูกาล)

ราคา 1,800 บาทต่อวันไม่รวมน้ำมันครับ

โปรแกรมอาจจะเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมขึ้นอยู่กับสภาพอากาศแต่ยังมากล้นด้วยบริการ